Publikum Kommunikation
lautrupsgade 7
DK-2100 København Ø
4070 8050
service@publikum.biz
Nyheder

Målrettet kommunikation
via kanalpartnere

Publikum har udviklet en stor, ny informationsportal for Klima- og Energiministeriet, Energisparebolig.dk, hvor husejere for første gang kan få en stor, samlet, letforståelig og behovsnær viden om de store besparelser i både CO2 og penge, som de kan opnå i deres enfamilieshus. Det handler om isolering, vinduer og at omlægge til at få sin varme og el fra en række mere klimavenlige og energieffektive teknologier. Læs mere under Kampagner.


Men der var ikke store midler til markedsføring – og det gjaldt om at komme i kontakt med de rigtige i målgruppen først for at opnå effekt. Derfor udviklede vi en strategi, hvor kendskabet blev udbredt på to måder: Målrettet markedsføring via kanalpartnere og PR.

Kanalpartnerne var her virksomheder og institutioner, som har særlig stærke kontaktpunkter til husejere i netop de livssituationer, hvor det er mest oplagt for husejeren at overveje at investere i boligforbedringer. Metoden med information gennem kanalpartnerne gav mulighed for at gå direkte mod de mest oplagte målgrupper for portalen, og samtidig er metoden omkostningseffektiv og kan give markant effekt.


Cobranding med fordele for alle

Sideløbende med at vi producerede indholdet til den nye portal, forhandlede vi en lang række partnerskaber med stærke partnere på plads. Blandt andet Danske Bank, Realkredit Danmark, home, Byggecentrum, STARK, Bolius, IdéNyt og Boliga.dk. Hjørnestenen var et koncept for effektiv cobranding, som gav både ministeriets portal og partneren nogle klare fordele – og sikrede, at kommunikationen fik en rød tråd.

NYHED:
Grundskole: Succes med pressemeddelelser
Nu skal du have succes med dine pressemeddelelser. Her er et basiskursis.
NYHED:
Nu er den bedste webdesigner en tekstforfatter
Fokuser på indhold – en tekstforfatter kan være din bedste webdesigner.